Om Landsforeningen Vævekredsene i Danmark

Om Landsforeningen Vævekredsene i Danmark


Vævekredsene i Danmark er en sammenslutning af alle (der ønsker det) væve- og tekstilkredse  og -foreninger i Danmark.


Det hele er startet i et ønske om at skabe fællesskab, udvikling og kendskab til en fælles interesse, der nødig skulle blive glemt.


Indenfor specielt vævning er der sket en modernisering de sidste mange år; nye materialer er kommet på markedet, og de professionelle vævere har udviklet nye teknikker med disse lækre fibre.


For at få denne viden havde især de mindre vævekredse svært ved at bekoste nye trendsættere som foredragsholdere eller arrangere udflugter til udstillinger indenfor Tekstilkunst. Derfor opstod ideen om at løfte i flok.


Det har vi gjort ved gennem årene at arrangere udflugter for vævekredsene til store danske - samt internationale - tekstiludstillinger. Her prøver vi at finde den sidste nye viden både hos foredragsholdere og workshopinstruktører.


Derudover inviteres - sammen med en vævekreds - hvert år 2 delegerede til Landsmøde, hvor der ud over generalforsamlingen og nyt fra de deltagende kredse - er et foredrag e.l. arrangeret af værtskredsen.


Bestyrelsesmøder afholdes oftest på Zoom. Men mindst een gang årligt mødes bestyrelsesmedlemmerne fysisk, hvor de gerne skulle modtage kompensation for deres kørsel. Derfor beder vi alle kredse om et mindre beløb (kr. 10,-) pr. medlem.


Som skrevet kan alle landets væve- og tekstilkredse uanset antal af medlemmer være med i Landsforeningen Vævekredsene i Danmark. Det betyder, at de får tilsendt nyhedsbreve og andre informationer, at de kan deltage i Landsmødet med 2 stemmeberettede medlemmer og på den måde være med til at præge, det der sker.