Landsmøder


Næste landsmøde/generalforsamling afholdes

05/10/2024

hos Vævelauget Randbøldal i VejleGeneralforsamlingsdagsorden iflg. foreningens vedtægter:


  1. Valg af dirigent og referent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Fremlæggelse af revideret regnskab
  4. Fremlæggelse af budget
  5. Fastsættelse af kontingent
  6. Valg af bestyrelse
  7. Valg af intern revisor
  8. Evt.