ForsideLandsforeningen "Vævekredsene i Danmark"

indkalder til ekstraordinær generalforsamling


Søndag d. 9. juni 2024 kl. 11:00

Sted: Randbøldalmuseet

Dalekildevej 1, 7183  Randbøl


Dagsorden:
1: Valg af ordstyrer og referent
2: Orientering ved formanden

3: Økonomi ved kassereren
4: Afstemning om nedlæggelse af foreningen
    (Der skal være et flertal på mindst 2/3 af de fremmødte,

     for at nedlægge foreningen)
5: Valg af ny bestyrelse, såfremt punkt 4 afvises af de fremmødte

To delegerede fra hver aktiv, fremmødte væve-/tekstil-kreds/-forening/-laug er stemmeberettigede.

 

Der vil være fri frokost efter generalforsamlingen.


Frokost-tilmelding via mail til

Mona Sørensen fra Vævelauget Randbøldal

Mail: runeager@stofanet.dk

SU: SENEST søndag den 2. juni 2024