ForsideLørdag 16. september 2023

afholdtes generalforsamling og landsmøde på

Hørvævsmuseet i Krengerup på FynÅrets foredragsholder var Rosa Tolnov Clausen, som fortalte om projektet "The Weaving Kiosk"Generalforsamling/landsmøde 2024 afholdes

05/10/2024

hos Vævelauget Randbøldal i Vejle
Marokko-turen 2024 var igen en stor succes.


Første Marokko-tur i maj 2023 var en rigtig succes, hvorfor rejsearrangør Viktors Farmor

besluttede at tilbyde en ny tur - med få modefikationer - i 2024 for tekstilinteresserede.

I øjeblikket kikkes på muligheden for at gentage turen i 2025.