Indmeldelse

Medlemsskab


Hvis din vævekreds/tekstilforening eller husflidsforening med tekstilt håndarbejde ikke allerede er medlem, så kan jeres forening nemt blive medlem ved at indbetale

kr. 10,- pr medlem i jeres lokale kreds/forening


til


Landsforeningen Vævekredsene i Danmarks konto i Nordea:

reg.nr.: 2451

kontonr.: 4381 708 212


og samtidig sende en e-mail til vaevekredsene@gmail.com