Om Vævekredsene

Om Vævekredsene i Danmark.


Vævekredsene i Danmark er en sammenslutning af alle (der ønsker det) væve- og tekstilkredse i Danmark.


Det hele er startet i ønske om at skabe fællesskab, udvikling og kendskab til en fælles interesse, der nødig skulle blive glemt.


Indenfor specielt vævning er der sket en modernisering de sidste 10-15 år - nye materialer er kommet på markedet, og de professionelle vævere har udviklet nye teknikker med disse lækre fibre.


For at få denne viden havde især de mindre vævekredse svært ved at bekoste nye trendsættere som foredragsholdere eller arrangere udflugter til udstillinger inden for Tekstilkunst. Derfor opstod ideen om at løfte i flok.


Det har vi gjort ved gennem årene at arrangere udflugter for vævekredsene til både store danske - samt internationale Tekstiludstillinger. Desuden arrangerer vi hvert 3. år Tekstile Højskoledage for alle tekstile faggrupper. Her prøver vi at få den sidste nye viden både hos foredragsholdere og workshopinstruktører.


Derudover inviterer vi sammen med en vævekreds hvert år 2 delegerede til Landsmøde, hvor der ud over generalforsamlingen og nyt fra de deltagende kredse er et foredrag eller andet arrangeret af værtskredsen.


Sammenslutningen/foreningen har en bestyrelse, der varetager disse arrangementer.


For at kunne gøre dette afholdes nogle bestyrelsesmøder til hvilke bestyrelsesmedlemmerne år betalt deres kørsel. For at dette ikke skal ske for egen regning, beder vi alle kredse om et mindre beløb (kr. 5,00) pr. medlem. Det er ganske frivilligt, om kredsene vil betale, men vi er glade for de beløb, vi får ind.


Vi holder ikke flere møder end højst nødvendigt, da megen kommunikation jo kan foregå via mails, men op imod de Tekstile Højskoledage intensiveres mødeaktiviteten naturligvis.


Som skrevet kan alle landets væve- og tekstilkredse uanset antal af medlemmer være med i Vævekredsene i Danmark. Det betyder, at de får tilsendt nyhedsbreve og andre informationer, at de kan deltage i Landsmødet med 2 stemmeberettede medlemmer og på den måde være med til at præge, det der sker.


På bestyrelsens vegne

Kirsten Ørsted